Masz pytanie?

Reklamacje

Procedura reklamacyjna sklepu Med & Derm

 

1. Sprzedawcą jest firma Business Extender spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k, zarejestrowana pod adresem ul. Dąbrowskiego 14, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416588, posiadająca NIP 6272732022 i REGON 242897416.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 

3. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Dz. U 2014 poz. 827 (Ustawa z dnia 30/05/2014 o prawach konsumenta). Można je składać z tytułu:

- rękojmi za wady do 2 lat od wydania produktu
- gwarancji (o ile takie oświadczenie zostało wydane przez gwaranta) – zgodnie z warunkami gwarancji

4. Składając reklamację prosimy o przedstawienie dowodu zakupu produktu (kopia paragonu lub faktury, potwierdzenie dokonania płatności kartą, wyciąg z karty płatniczej lub inny dokument potwierdzający miejsce, dane sprzedawcy i datę zakupu).

5. Zgłoszenie reklamacyjne można zgłosić za pomocą poniższego formularza:

  

FORMULARZ

  

Prosimy o jego wydrukowanie i wysłanie wraz z wadliwym produktem na adres:

 

Business Extender spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k

ul. Wolności 345A

41-800 Zabrze

 

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od jej przyjęcia przez sklep Med & Derm. 

Facebook